:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

Q&A

ผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคับ


ตอบกระทู้ : ผู้สูงอายุ
เรียน คุณกิตติ ตามที่คุณได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้สูงอายุว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีรายละเอียดดังนี้ 1. สำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาสมุดบัญชี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลชีลอง หรือโทร.044-052152 คะตอบกระทู้

ตอบกระทู้ :

ชื่อ* :
เงื่อนไข
1. กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกได้
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข