:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

Q&A

เด็กแรกเกิด
ลงทะเบียนเด็กแรกเดิดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ


ตอบกระทู้ : เด็กแรกเกิด
เรียน คุณหนูนา ตามที่คุณได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น รายละเอียด มีดังนี้นะคะ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 2. สำเนาสูติบัติ (ใบเกิด) 3. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์) 4. สำเนาสมุดบัญชีของผู้ลงทะเบียน 5. สำเนาบัตรผู้รับรอง (คนที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน , คนที่ 2 อสม.) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบล ชีลอง โทร.044-052151ตอบกระทู้

ตอบกระทู้ :

ชื่อ* :
เงื่อนไข
1. กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกได้
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข