:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.10-017 จากสายบ้านโนนดู่ ถึงสาย บ้านหนองคล้า บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ลงประกาศ: 25 พ.ย. 2564

รายละเอียด:


file