:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายศาลากลางบ้าน - บ้านนางดอกไม้) หมู่ 10 บ้านหนองคล้า ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 7 เม.ย. 2563

รายละเอียด:


file