:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (โดยการยกระดับ) สายบ้านนางทองพูน ดั้นชัยภูมิ ถึงบ้าน นายกองเงิน ภูโคก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหว้านไพล

วันที่ลงประกาศ: 7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_209_8_18_987.pdf