:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายทองขัน จำนงค์ธรรม - นางสงวน ถนอมสัตย์) บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 30 มี.ค. 2564

รายละเอียด:


file