:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยการยกระดับ) สายบ้านนางทองพูน ดั้นชัยภูมิ ถึง บ้านนายกองเงิน ภูโคก หมู่ที่ 4 บ้านโนนหว้านไพล

วันที่ลงประกาศ: 10 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_213_22_52_23.pdf