:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยโดก บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 2 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


file