:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.10-017 จากสายบ้านโนนดู่ ถึงสายบ้านหนองคล้า บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ลงประกาศ: 15 พ.ย. 2564

รายละเอียด:


file

mid_73_2022_9_24_14059.pdf