:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนบ้านชีลอง - บ้านกุดเหม่ง รหัวทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๐-๐๒๙ หมู่ที่ ๒

วันที่ลงประกาศ: 23 ก.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_142_37_820265.pdf