:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนางบุญยง มณีด่านจาก - บ้านนายทองเตี๊ยง บุดดานอก) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 15 บ้านโสกน้ำขาว

วันที่ลงประกาศ: 20 ม.ค. 2564

รายละเอียด:


file