:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ตะกร้าหวายเทียม

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ชื่อผลิตภัณฑ์  :   ตะกร้าหวายเทียม

รายละเอียด    :  ใช้ได้สารพัดประโยชน์ หิ้วไปจ่ายตลาด ใส่ของกินของใช้ เปียกน้ำก็แห้งไว ระบายอากาศดี ลดโลกร้อน

ราคา           :  ขนาดเล็ก 400 บาท, ขนาดกลาง 500 บาท, ขนาดใหญ่ 600 บาท

ผลิตโดย       :  ตำบลชีลอง

ติดต่อ          :  นางสาวพวงพยอม  คนสมบูรณ์  โทร. 082-2936099

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร