:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

21 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทางจากหน้าเทศบาลตำบลชีลองถึงทางเข้าหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร