:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง

การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร