:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองก่อนเริ่มปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์

18 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

นายชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชีลอง ดำเนินการตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ในทุกวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร