:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

21 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_50_2022_9_24_667902.pdf