:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

8 ม.ค. 2564

รายละเอียด:

แผ่นพับประชาสัมพันธ์วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร