:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)

24 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 นายชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง มอบหมายให้ นายทองพูน กล้าไพรี รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) (การจัดการขยะอันตราย และการจัดการเหตุรำคาญ) ประจำปี 2564 จากกรมอนามัย โดย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร