:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: กิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565"

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่  190565 เทศบาลตำบลชีลอง นำโดยนายชลิต  บุญชูรัตนภาพ  นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาทต.ชีลอง ,สมาชิกสภาทต.ชีลอง,

ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชีลองทุกท่าน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2565

โดยปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคารห้องประชุมภูคุ้มข้าว  เทศบาลตำบลชีลอง  


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร