:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูคุ้มข้าว เทศบาลตำบลชีลอง  นำโดยนายชลิต   บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลองเป็นประธานคณะอนุกรรมการ  ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ  รพ.สต.ชีลอง  รพ.สต.บ้านหนองบัวขาว และคณะอนุกรรมการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ทีภาวะพึ่งพิง LTC ได้ประชุมพิจารณาแผนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 25 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร