:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชีลอง นำโดย นายชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง , คณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาลตำบลชีลอง , ผู้อำนวยการกองฯ , หัวหน้าสำนักปลัด , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชีลอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลชีลอง จำนวน 43 ครัวเรือน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร