:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ธ.จ.ชัยภูมิ) ตรวจแนะนำโครงการของเทศบาลตำบลชีลองที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้  10 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ธ.จ.ชัยภูมิ) ซึ่งประกอบด้วยท่านสมศักดิ์  พงษ์สุภา , ท่านธวัช เอื้อไพโรจน์ถาวร , ท่านสมพร บุญเกิน , ท่านยงยุทธ อรุณวิไลรัตน์  ได้เข้าตรวจแนะนำโครงการของเทศบาลตำบลชีลอง ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 10-030 สายถนนบ้านกุดเหม่ง - ศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่ที่ 2 บ้านกุดเหม่ง ตำบลชีลอง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ความคุ้มค่ากับงบประมาณ ตอบสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร