:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลชีลอง

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 เมษายน 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ร่วมกับทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลชัยภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีลอง และ Caregiver : CG ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5 ราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร