:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 10-25 เมษายน 2566  นายชลิต  บุญชูรัตนภาพ  นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลชีลอง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร