:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 เมษายน 2566  เวลา  10.00 น.

นายธีระชัย  แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ และท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ ได้ออกตรวจติดตามนิเทศการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับเทศบาลตำบลชีลอง โดยมีนายชลิต บุญชูรัตนภาพ  นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง  พร้อมคณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการกองทุกกอง , หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย, ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศ ณ ห้องประชุมภูคุ้มข้าว  เทศบาลตำบลชีลอง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร